Frågor & Svar

1. Fråga: Vad är Hemostick score?

    Svar: Hemostick score är graden av makroskopisk hematuri avläst med hjälp av färgskalan på   

    Hemostick. Exempelvis 3B, 2A.


2. Fråga: Måste man doppa Hemostick i urinen för att avläsa graden av

    hematuri?

    Svar: Nej, Hemostick ska inte doppas i urinen. Häll urinen i ett 10 ml provrör 

    och avläs Hemostick score.


3. Fråga: Måste man alltid hälla upp urinen i ett 10 ml provrör innan man

    avläser Hemostick score?

    Svar: Nej, om patienten har kateter eller dränage kan man mäta direkt från 

    slangen utan att hälla upp vätskan i ett provrör. Dock kan man inte räkna ut   

    den ungefärliga blodförlusten per liter urin om man mäter direkt från slangen.


4. Fråga: Om urinen är tefärgad vilken Hemostick score är den 

    då?

    Svar: Hemostick score 5 eftersom det avläses som gammal

    hematuri.


5. Fråga: Om urinen är koncentrerad påverkar det Hemostick

    score?

    Svar: Om urinen är koncentrerad så bör det inte finnas några

    nyanser som stämmer med Hemosticks färgskala. Om man är

    osäker och ändå vill dokumentera utifrån Hemostick så dokumenteras det med Hemostick score 5.


6. Fråga: Hur lång hållbarhet har en Hemostick?

    Svar: Hemostick som är tillverkad av miljövänligt papper med blanklaminerad yta har god

    hållbarhet. Livslängden är förstås är beroende av hur ofta den används och hur den förvaras. Från

    och med mars 2013 levereras Hemostick inplastad vilket gör den i det närmaste outslitbar.


7. Fråga: Kan patienter använda Hemostick?

    Svar: Patienter kan med fördel köpa en egen Hemostick för att kommunicera hematuri med 

    vårdpersonal, exempelvis per telefon, i väntan på operation eller för postoperativ egenvård efter

    hemgång från vårdavdelning.

 

Adress  Högalidsgatan 32A              Telefon      070 722 05 32

  117 30 Stockholm                 E-post       medinina@hemostick.se

  Sweden                                 Hemsida    Hemostick.com