Hemosticks historia

I slutet av 90-talet var vi några sjuksköterskor på Urologiska kliniken, Huddinge sjukhus som såg behovet av ett verktyg för gradering av makroskopisk hematuri.

Vi konstaterade tidigt fördelarna med att använda ett standardiserat mätinstrument för att eliminera vårdpersonals och patienters subjektiva tolkningar av hematuri. Dessutom såg vi behovet av att på ett enhetlig och professionellt sätt dokumentera hematuri i patientjournaler. Detta för att notera eventuella förändringar i hematurigrad över tid.

Vid eftersökningar kunde vi slå fast att något sådant instrument inte fanns på marknaden. Idén till en första prototyp började ta form som vi kallade Hemostick.

I samarbete med Karolinska Institutet började vi sedan forska fram och utforma ett standardiserat mätinstrument. Genom att samla färsk hematuri med olika grader av blod i, räknade vi röda blodkroppar och mätte hematurins genom-släpplighet med hjälp av en spektrofotometer. Vi kopplade ihop hematurins röda färg med förlusten av hemoglobin per liter urin och kunde på så sätt kvalitetssäkra Hemostick.

Våra forskningsresultat presenterades på urologiska kongresser runt om i Sverige och Europa. Det satte igång en efterfrågan av produkten av vårdpersonal från främst akutsjukhus. Idag används Hemostick som mätverktyg av akutsjukhus, vårdcentraler och inom åldringsvården i både Sverige och övriga Europa.

Nya riktlinjer har utarbetats tillsammans med urologer och urologsjuksköterskor för att metodiskt och patientsäkert hantera hematuri. Läs mer om detta i kapitlet i vårdhandboken under ”Makroskopisk hematuri".

Visuell färgskala för urin.

Ett provrör med urin jämförs med färgskalan på Hemostick®.

 

Adress  Högalidsgatan 32A              Telefon      070 722 05 32

  117 30 Stockholm                 E-post       medinina@hemostick.se

  Sweden                                 Hemsida   Hemostick.com