Hemostick® - ett mätinstrument


Hemostick® består av en färgskala med sex färgfält med fem röda nyanser och en gul - graderad från 0 - 5 (Hemostick®-score).


På baksidan av mätinstrumentet finns en kort beskrivning av hur Hemostick® bör användas och ett mått på ungefärlig hemoglobinkoncentration som de olika färgfälten motsvarar. Där definieras också hematurins konsistens med hjälp av A = utan blodkoagler och B = med blodkoagler.


Patientsäker kommunikation och dokumentation

Genom att använda Hemostick® istället för subjektiva beskrivningar vid hematuri förmedlar du på ett professionellt sätt graden av hematuri på till exempel ronder och vid överrapportering till dina kollegor.

Numera finns utarbetade riktlinjer för hantering av akut hematuri och spolning av urinblåsa kopplade till Hemosticks färgskala. Riktlinjerna är utarbetade av kvalificerade urologer och urologsjuksköterskor och har till syfte att minska risken för felbedömningar, otydliga ordinationer och onödigt lidande för patienten.  Hemostick® underlättar även vid telefonrådgivning till vårdpersonal och patienter med hematuri.


Vid användandet av Hemostick® skapar du en trygg och säker kommunikation mellan olika vårdgivare och dig. Genom att beskriva

Foto: Clas Fröhling


makroskopisk hematuri på ett standardiserat och enhetligt sätt dokumenterar du Hemostick®-score i patientjournaler. I journalsystemet Take Care kan du lägga till det befintliga sökordet makroskopisk hematuri i mätvärden och därmed följa hematuriutvecklingen hos varje patient i ett diagram.


Hygienisk och enkel

Hemostick® är tillverkat av miljövänligt papper och har en blanklaminerad yta som lätt kan torkas av med handdesinfektion för bästa hygien. Hemostick® är praktiskt utformad och får lätt plats i fickan på arbetskläderna.


Utvecklingsarbeten och forskning

Med hjälp av datoriserade patientjournaler kan Hemostick® ha en betydande roll i forsknings- sammanhang. Ett instrument som förenklar standardiserad klassificering av hematuri leder till snabbare sökningsresultat vid frågeställningar i olika utvecklingsarbeten eller forskning.

 

Adress  Högalidsgatan 32A              Telefon      070 722 05 32

  117 30 Stockholm                 E-post       medinina@hemostick.se

  Sweden                                 Hemsida   Hemostick.com