Adress  Högalidsgatan 32A              Telefon      070 722 05 32

  117 30 Stockholm                 E-post       medinina@hemostick.se

  Sweden                                 Hemsida   Hemostick.com

Välkommen till MEDININA och Hemostick®


Hemostick® är ett enkelt mätinstrument som kan användas som behandlings -och beslutsstöd för patienter med makroskopisk hematuri. I Vårdhandboken för hälso- och sjukvårdspersonal under Makroskopisk hematuri, vård och behandling kan du läsa mer om rekommendationen att använda Hemostick för klassificering av hematuri och råd för åtgärd för att minska och stoppa blödningen i urinvägarna.

                                                                           Hemostick® gör det lättare att gradera synligt

                                                                           blod i urinen och kommunicera hematuri mellan

                                                                           vårdgivare och patienter. Du effektiviserar

                                                                           patientens omhändertagande och

                                                                           patientsäkerheten ökar.

                                               

                                                                           Tidigare har bedömningarna och klassificeringen

                                                                           av färg och konsistens på hematuri gjorts enbart

                                                                           utifrån subjektiva kriterier. Det har därför sedan

                                                                           länge funnits ett behov av en standardiserad

                                                                           metod för att bedöma hematuri. Med Hemostick®

                                                                           gör du bedömningarna enklare och mer objektiva. Det hjälper dig dessutom att grovt uppskatta blodförlusten i hemoglobin per liter urin.


Hemostick® är utvecklat av legitimerade sjuksköterskor i samarbete med Karolinska

Universitetssjukhuset/Huddinge och Karolinska Institutet.


http://www.vardhandboken.se

Uppdaterad 2020-02-04

      


Foto: Clas Fröhling