Start

 

Välkommen till MEDININA och Hemostick®

 

Hemostick® är ett enkelt mätinstrument som gör det lättare att mäta synligt blod i urinen (makroskopisk hematuri). Genom att använda Hemostick när du kommunicerar hematuri mellan vårdgivare och patienter effektiviserar du patientens omhändertagande och patientsäkerheten ökar.

 

Tidigare har bedömningarna och klassificeringen

av färg och konsistens på hematuri gjorts enbart

utifrån subjektiva kriterier. Det har därför sedan

länge funnits ett behov av en standardiserad metod

för att bedöma hematuri. Med Hemostick® gör du

bedömningarna mer objektiva och enkla. Det

hjälper dig dessutom att uppskatta blodförlusten i

hemoglobin per liter urin.

 

Hemostick® är utvecklat av legitimerade

sjuksköterskor i samarbete med Karolinska

Universitetssjukhuset/Huddinge och Karolinska Institutet.

 

I Vårdhandboken för hälso- och sjukvårds-personal under Blod i urinen kan du läsa mer om rekommendationen att använda Hemostick® för klassificering av hematuri.

 

http://www.vardhandboken.se

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-11-28

 

 

Foto: Clas Fröhling

Adress Hornsgatan 100 Telefon 070 722 05 32

118 21 Stockholm E-post medinina@hemostick.se

Sweden Hemsida Hemostick.com