Frågor & Svar

1. Fråga: Vad är Hemostick score?

    Svar: Hemostick score är graden av makroskopisk hematuri avläst med hjälp av färgskalan på

Hemostick. Exempelvis 3B, 2A.

 

2. Fråga: Måste man doppa Hemostick i urinen för att avläsa graden av

    hematuri?

    Svar: Nej, Hemostick ska inte doppas i urinen. Häll urinen i ett 10 ml provrör

och avläs Hemostick score.

 

3. Fråga: Måste man alltid hälla upp urinen i ett 10 ml provrör innan man

    avläser Hemostick score?

    Svar: Nej, om patienten har kateter eller dränage kan man mäta direkt från

slangen utan att hälla upp vätskan i ett provrör. Dock kan man inte räkna ut

den ungefärliga blodförlusten per liter urin om man mäter direkt från slangen.

 

4. Fråga: Om urinen är tefärgad vilken Hemostick score är den

då?

    Svar: Hemostick score 5 eftersom det avläses som gammal

hematuri.

 

5. Fråga: Om urinen är koncentrerad påverkar det Hemostick

    score?

    Svar: Om urinen är koncentrerad så bör det inte finnas några

nyanser som stämmer med Hemosticks färgskala. Om man är

osäker och ändå vill dokumentera utifrån Hemostick så dokumenteras det med Hemostick score 5.

 

6. Fråga: Hur lång hållbarhet har en Hemostick?

    Svar: Hemostick som är tillverkad av miljövänligt papper med blanklaminerad yta har god

hållbarhet. Livslängden är förstås är beroende av hur ofta den används och hur den förvaras. Från

och med mars 2013 levereras Hemostick inplastad vilket gör den i det närmaste outslitbar.

 

7. Fråga: Kan patienter använda Hemostick?

    Svar: Patienter kan med fördel köpa en egen Hemostick för att kommunicera hematuri med

vårdpersonal, exempelvis per telefon, i väntan på operation eller för postoperativ egenvård efter

hemgång från vårdavdelning.

Adress Hornsgatan 100 Telefon 070 722 05 32

118 21 Stockholm E-post medinina@hemostick.se

Sweden Hemsida Hemostick.com